Dårlig inneklima og høy strømregning?

Det kan være på tide med rens av ventilasjonsanlegget.

Trekk pusten dypt inn. Helt ned i magen.

Se for deg at pusten du nå har innhalert kommer fra et langt rør fyllt med bakterier, soppsporer, kjemikalier og støv.

Hvordan føles det? Helse og livskvalitet påvirkes av dette.

De fleste nyere eneboliger har en eller annen form for ventilasjonsanlegg, om det er enkle avtrekk, balansert ventilasjon eller ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Felles for alle er at de trenger jevnlig vedlikehold. 


De fleste leverandørers anbefaling er rens av anlegget hvert 3-5 år.
Når ble ditt renset sist?


før.png

tilskitnede rør på få år

Etter kun få år er det vanlig å oppleve at anlegget får en redusert effekt, og i de aller fleste tilfeller skyldes dette tette og tilskitnede rør. Mye matos fra kjøkkenet, samt fukt og damp på badet er signaler du bør ta på alvor.

barn rammes ofte

I en undersøkelse i Norge ble det funnet at over 50% av boliger der det bor barn, har for dårlig inneklima.

Barneværelsene var verst i mange av dem.

etter.png

redusér helseplager

Innhallér luft levert gjennom rene rør og redusér helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, irritasjon av slimhinner og luftveisinfeksjoner. I tillegg kan du ende opp med mindre strømregning.

 


La oss forbedre effektiviteten til ventilasjonssystemet ditt
 og kvaliteten på luften din familie puster.