I en norsk undersøkelse ble det funnet at over 50% av boliger der det bor barn, har for dårlig inneklima. Barneværelsene var verst i mange av dem - ikke minst med henblikk på muligheter for godt renhold og for skikkelig luftskifte om natten.

 

Hastverksarbeid og feil i ulike ledd av byggeprosessen med økt fare bl.a. for fuktskader, endret livsstil med høyere temperaturer inne, tobakksrøyking inne, mindre tid for rengjøring med mer har økt kompleksiteten og belastningen på inneklimaet.

Hvordan står det til med inneklimaet på din arbeidsplass?

Hvordan står det til med inneklimaet på din arbeidsplass?

Ventilasjon i yrkesbygg

Vi trenger god luft inne gjennom hele arbeidsdagen for å trives og føle oss vel, være opplagte og yte vårt beste.

Avhengig av individuelle særtrekk og motstandskraft kan luftkvaliteten på jobben også være avgjørende for helsen og sykefravær.

God luft er en forutsetning for at vi opplever at vi har et godt innemiljø på jobben. Omkostningene for å få det til er vanligvis en liten brøkdel av personalkostnadene så dette dreier seg i høy grad også om god eller dårlig økonomistyring.


 
Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.
— Astma- og allergiforbundet